به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، فروردین ۱۰، ۱۳۹۹

ای سال بری دیگه برنگردی…

هرچند با توجه به بحران اقتصادی حاصل از کرونا و نرخ شیوع این بیماری در ایران٬ در کنار همه ناکارآمدی‌ها و ناملایمات دیگر٬ امید ‌چندانی هم به سال آینده نیست٬ اما ای سال بری دیگه برنگردی…

یکی از فلکلورهای قدیمی تهرانی٬ شعری است از زبان حاجی فیروز که در بخشی از آن آمده است:

سالی که گذشت سال بد بود
سالی که گذشت سال بد بود
سالی بد و بد زبد بدتر بود
ای سال برنگردی
بری دیگه برنگردی
مردارو اخته کردی!
مردارو اخته کردی
زنارو شلخته کردی
دکونارو تخته کردی
همه رو خسته کردی
ای سال برنگردی بری دیگه برنگردی