به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، فروردین ۰۷، ۱۳۹۹

وزارت بهداشت ایران :

طلبه‌ها و کارگران چینی منشاء کرونا در کشور بودند
معاون وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران، علیرضا رئیسی، در یک کنفرانس ویدیویی خبری گفت : اگر چه قم اولین کانون ویروس کرونا در ایران بوده اما منشاء آن نه فقط طلبه های چینی (یا به تعبیر او "یک سری دانشجو در قم")، بلکه تعدادی کارگر چینی نیز بوده که به گفتۀ علیرضا رئیسی در بهمن ماه به ایران رفت و آمد داشتند.

علیرضا رئیسی گفته است : "این بیماری در قم واضحاً و مشخصاً در ارتباط با چینی هایی بوده که در این استان بودند.
 [یعنی:] تعدادی کارگر چینی که در بهمن ماه رفت و آمد داشتند و همچنین یک سری دانشجو که در قم بودند."

معاون وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران گفته است که تقریباً همزمان با شیوع کرونا در قم، در استان گیلان نیز این ویروس از طریق "دانشجویان ساکن شهر ووهان" شیوع یافت. معاون وزیر بهداشت حکومت ایران نگفته است که منظور او از "دانشجویان ساکن ووهان" دقیقاً چیست. وی گفته است : "در این زمینه به سرنخ هایی رسیدیم [مبنی بر این] که تعدادی از دانشجویان ساکن ووهان قبل از قرنطینه ووهان به استان گیلان بازگشته اند." با این حال، علیرضا رئیسی تأکید کرده است که اطلاعاتش در این زمینه هنوز کامل نیست.

معاون وزیر بهداشت جمهوری اسلامی در خصوص آمار دقیق کشته شدگان کادر درمانی کشور در نتیجۀ ابتلاء به کرونا ابراز بی اطلاعی کرد، هر چند او تأئید نمود که شماری از اعضای کادر پزشکی، درمانی و آزمایشگاهی کشور در نتیجۀ ابتلاء به ویروس کرونا جان خود را از دست داده اند. علیرضا رئیسی پیش بینی کرد که شمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایران افزایش یابد.

رادیو بین المللی فرانسه