به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، فروردین ۰۲، ۱۳۹۹

پیام نوروزی دکتر شاپور بختیار به مناسبت نوروز ۱۳۶۲

خواهران و برادران عزیز
با وجود نابسامانی های بسیار که تاریک اندیشی و ستم ملایان نصیب کشور عزیزمان ایران نموده است، امروز بیش از هر زمان لازم است که تمام ایرانیان چه در درون مرزها و چه دور از میهن، فرخنده عید نوروز باستانی را به شکوه هر چه تمامتر و بمنظور ابراز نفرت به رژیم ضد ملی کنونی برگذار کنند.

نوروز یکی از بزرگترین و استوارترین سنت هائی است که از نیاکان ما برایمان به یادگار مانده است. در این دوران بربریت رژیم ملایان بیش از هر وقت ما احتیاج به بزرگداشت سنن و نهادهائیکه از هویت ایرانی ما نگهداری می کنند، داریم. امروز بیش از هر زمان ما که از یک خون، از یک ریشه و یک ملت هستیم باید دلها ی خود را از کینه و نفاق زدوده و فقط به فکر بازپس گرفتن ایران از عناصر فاسدی که چون جغدان شوم سایه نکبت و بدبختی بر مرزو بوم ایران افکنده اند، باشیم.ما باید با اطمینان و عزم راسخ در صدد بر افکندن تمام نهادهای ضد ایرانی و ضد ملی باشیم.

ما باید به شیادان دستاربند همواره تفهیم کنیم که فرهنگ و تاریخ کشور ما به ما اجازه نمی دهد که بدوران بردگی و توحش بازگردیم و بعنوان و بهانه مذهب خصلت ایرانی بودن خود را از دست بدهیم.

نوروز باستانی این امکان را به شما می دهد که با شکوه هر چه بیشتر، و به وجود تمام گرفتاری ها ی مادی و زجرهای روحی، این جشن بزرگ را برپا کنید و خود را از قید اراجیف و تبلیغات جمهوری اسلامی آزاد نمایید.

البته با پایداری شما در حفظ فرهنگ ایران و مبارزه مستمر همۀ ما بنیاد این رژیم منحوس برکنده خواهد شد. من این مژده را در میان انبوه ناراحتی ها به شما میدهم که:

نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد
عالم پیر دگرباره جوان خواهد شد
این تطاول که کشید از غم هجران بلبل
تا سراپرده گل نعره زنان خواهد شد

ایران هرگز نخواهد مرد
نوروز ۱۳۶۲