به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، فروردین ۱۰، ۱۳۹۹

شوخی با شعار سال خامنه‌ای

مردم با قورباغه کاغذی شعار سال خامنه‌ای را به شوخی گرفتند