به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، فروردین ۰۴، ۱۳۹۹

صدر اعظم آلمان در صف سوپرمارکت

 آنگلا مرکل در صف سوپرمارکت با ۳ بطری شراب / عکس روز