به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، فروردین ۱۱، ۱۳۹۹

همه چیز درباره شاعرِ آوارهِ ترانه «مرا ببوس»

 سرنوشت آن "دختر زیبا" چه شد؟ (فیلم)
حیدر رقابی (۱۳۱۰–۱۳۶۶) شاعر و فعال سیاسی ایرانی و متخلص به «هاله» است.


شاعر و ترانه، سرگذشت مشابهي يافتند. بعد از کودتا هر دو آواره شدند و آغشته به روايت و افسانه. روايت ترانه اما از ترانه سرايش مشهورتر شد.همه چیز درباره شاعرِ آوارهِ ترانه  «مرا ببوس»

شاعر و ترانه، سرگذشت مشابهي يافتند. بعد از کودتا هر دو آواره شدند و آغشته به روايت و افسانه. روايت ترانه اما از ترانه سرايش مشهورتر شد. 
رقابی جوانی ورزشکار، سیاسی و شاعری عاشق پیشه بود. می خواست درایران بماند. ادامه تحصیل بدهد همین جا کار و زندگی کند.

بعد از کودتای ۲۸ مرداد که بگیرو ببندها هم شروع شد. حیدر رقابی به اصرار شوهر خاله اش که صاحب چلوکبابی معروف شمشیری بود مجبور به ترک وطن شد.