به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، اسفند ۱۷، ۱۴۰۱

صحبت‌های روح‌الله زم درباره تست آلودگی‌های بیولوژیکی برای تعطیلی شهرها

 

صحبت‌های روح‌الله زم درباره تست آلودگی‌های بیولوژیکی برای تعطیلی شهرها

***