به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، بهمن ۰۵، ۱۳۹۰

در پستخانه هپلی 43

مصاحبه با شهریار واهی
 از آنجا که اخیراً صحبت از جبهه و کنگره نقل محافل شده و همه در صدد کسب اطلاع در این باب هستند، هپلی تصمیم گرفت با یکی از کارشناسان بنام این زمینه آقای شهریار واهی مصاحبه ای انجام بدهد و به این ترتیب به بالا رفتن فهم خوانندگان گرامی کمک برساند. ایشان هم با اینکه اصولاً خیلی خجالتی هستند و در فعالیت های سیاسی رعایت حجاب را میکنند، با کمال لطف خواهش ما را پذیرفتند.