به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، دی ۲۹، ۱۳۹۰

آنگ سان سوچی نامزد انتخابات برمه شد
رهبر مخالفان دولت برمه، در میان استقبال طرفدارانش در انتخابات مجلس ثبت نام کرد. انتخاباتی که آزمایشی محسوب می شود، از تعهد دولت در اجرای اصلاحات سیاسی است. آنگ سان سو چی، که دو دهه گذشته را در حبس خانگی به سر می برد، پارسال آزاد شد.