به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، بهمن ۰۸، ۱۳۹۰

«فتح» فیس بوک سایت «اخبار روز» توسط سربازان اسلام!اخبار روز: صفحه ی فیس بوک اخبار روز از شب گذشته توسط سربازان اسلام «فتح» شده است.
ستاد «جنگ نرم» با تغییر آرم اخبار روز به «الله» و قرار دادن پیام هایی تحت عنوان «من در انتخابات شرکت می کنم»، این «فتح» خود را اعلام کرده است. در حال حاضر کنترلی از سوی اخبار روز بر صفحه ی فیسبوک خود وجود ندارد و مطالبی که از شب گذشته در آن قرار داده شده است توسط «ستاد جنگ نرم حزب الله» صورت گرفته است.  
جمهوری اسلامی ایران در ادامه ی کشتار مخالفین و به بندکشیدن و آزار و شکنجه ی آن ها، مدت هاست که اقدامات سرکوبگرانه و ضدآزادی و انسانی خود را به عرصه ی اینترنت کشانده است و مخالفین خود را در این عرصه نیز سرکوب می کند.

اخبار روز ضمن اعتراض به این اقدام ستاد جنگ نرم حکومت، اعلام می کند، در حال حاضر امکان ارسال مطالب خود در فیس بوک را ندارد. از خوانندگان خود می خواهیم با قرار دادن این مطلب و سایر مطالب سایت در صفحات فیس بوک خود، به سیاست سرکوبگرانه ی حکومت در عرصه ی فضای مجازی اعتراض کنند.