به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، بهمن ۰۹، ۱۳۹۰

جشن سده خجسته باد
ایرانی مهربان، ایرانی قهرمان، ایران وطن من


 جشن سده یک جشن ملی ایرانیان است. جشن «سَـدَه» بزرگ‌ترین جشن‌ آتش
 و یکی از کهن‌ترین آیین‌های شناخته شده در ایران باستان است.