به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، بهمن ۰۹، ۱۳۹۰

تابوشکنی زنان و دختران ایرانی ادامه دارد...
تغییرات بزرگ همیشه از داخل انسان آغاز می شود!

سودابه سرخیل
 تابوشکنی زنان و دختران ایرانی ادامه دارد. پس از برهنه شدن برخی از زنان و دختران ایرانی از جمله گلشیفته فراهانی اکنون سودابه سرخیل دختر ایرانی پناهجوی ساکن نروژ هم عکس نیمه برهنه خود را در فیسبوک قرار داده است. 

 سودابه سرخیل در صفحه فیسبوک خود نوشته است:

آنهايي که "حــرف" ندارند، استبداد را احساس نمي‌کنند.چه کسي از ديـــکتاتوري رنج مي‌برد؟ و براي آزادي آزادانه جان ميدهد؟ آنکه حرفي براي گفتن دارد و نمي‌گذارند، آنکه دردي براي ناليـــدن دارد و نمي‌گذارند، آنکه فريادي براي بر کشيدن دارد و نمي‌گذارند.کسي که نمي‌نويسد، نمي‌گويد، نمي‌رود، آزادي قلـــم، آزادي زبان، آزادي سفر را چه ميشناسد ؟ و چه مي‌داند که هســت يا نيســـت؟

سودابه می نویسد:

وقتی تخم مرغ به وسیله یک نیرو از خارج می شکند ، یک زندگی به پایان می رسد.
وقتی تخم مرغ به وسیله نیروئی از داخل می شکند ، یک زندگی آغاز می شود.
تغییرات بزرگ همیشه از داخل انسان آغاز می شود!
بیایید اجازه ندهیم ما را از بیرون بشکنند وقتی که قدرت شکستن از داخل را داریم . شکستن تابوها آغاز زندگی دوباره است. آغازبازگشت به انسانیت. ما را از خود بیگانه کرده اند.گویا فراموش کرده ایم حق زندگی داریم و انسان هستیم.