به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، دی ۳۰، ۱۳۹۰

نان سنگک هزار تومان، نان بربری پانصد تومان
بموجب نرخ های جدید استانداری، قیمت یک عدد نان سنگگ باید 600 تومان باشد، اما نانوائی ها روی آن کمی کُنجد پاشیده و آن را یک هزار تومان می فروشند! نان بربری هم از سنگگ عقب نمانده و شده است 500 تومان. هفته پیش، وقتی نرخ جدید آب و قیمت جدید بنزین اعلام شد، این حدس دشوار نبود که بزودی نان گران خواهد شد. باید منتظر بالا رفتن قیمت بقیه مایحتاج عمومی بود.