به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، دی ۲۴، ۱۳۹۰

اکبر هاشمی رفسنجانی:
"نحوه انتخاب ریيس جدید دانشگاه آزاد غيرقانونی است"
اکبر هاشمی رفسنجانی، رييس هيات امنای دانشگاه آزاد اسلامی، گفته است نحوه انتخاب فرهاد دانشجو به عنوان رئيس جدید دانشگاه آزاد «غير قانونی» و «فاقد اعتبار» است. اين در حالی است که فرهاد دانشجو گفته است: روند رای‌گيری در جلسه چهارشنبه قانونی بوده است.
دبيرخانه هيات امنای دانشگاه آزاد اسلامی در بيانيه‌ای با اشاره به نشست روز ۲۱ ديماه هيات امنا با حضور ۱۰ عضو حقيقی و حقوق اين هيات به رياست اکبر هاشمی رفسنجانی، به شرح وقايع در اين نشست پرداخته است.
طبق اين بيانيه در ابتدای جلسه اکبر هاشمی رفسنجانی به اعضا هيات امناء پيشنهاد می‌کند تا ۱۲ نامزد رياست دانشگاه که رزومه خود را برای وزارت علوم فرستاده‌اند، با حضور در جلسه برنامه‌های خود را معرفی کنند، آنگاه رای‌گيری در اين خصوص انجام شود.
طبق اطلاعيه دبيرخانه هيئت امناء دانشگاه آزاد اسلامی دو نظر در اين جلسه وجود داشته است. برخی از اعضای حاضر در جلسه مطالعه سوابق کاری و رزومه را کافی می‌دانستند و گروه ديگری نيز خواستار حق برابر برای همه داوطلبان برای حضور در جلسه و ارائه برنامه‌هايشان بودند.
در ادامه اين اطلاعيه با اشاره به درگرفتن بحث بر سر اين دو ديدگاه آمده است: «بعضی از اعضاء هيات امناء بدون اينکه رياست هيات امناء اعلام رای کنند، با نوشتن رای خود و تنظيم صورت جلسه از ادامه حضور ساير نامزدها در جلسه جلوگيری کرده و متاسفانه جلسه هيات امناء به شکل يکطرفه‌ای به بن بست کشيده شد و بر اين اساس رياست هيات امناء اعلام کردند اين نحوه اقدام غير قانونی و فاقد اعتبار است زيرا می‌بايست پس از حضور نامزدها و اعلام مراتب رای‌گيری توسط رئيس هيات امناء، اخذ رای انجام می‌شد.»
اين در حالی است که فرهاد دانشجو، رييس پيشنهادی دانشگاه آزاد به خبرگزاری مهر گفته است: «روند رای‌گيری در جلسه شب گذشته قانونی بوده است.»
فرهاد دانشجو در واکنش به بيانيه هيات امناء دانشگاه آزاد اسلامی گفت: «اين بيانيه هیأت امنا نيست بلکه بيانيه اقليت هیأت امنا دانشگاه آزاد يعنی ۴ نفری که رای‌شان مقبول نبود، به شمار می‌آيد. »