به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، بهمن ۰۲، ۱۳۹۰

بی خبری مطلق از احسان هوشمند

احسان هوشمند، روزنامه نگار و پژوهشگر مسایل قومی، شب ۱۷ دی ماه به دنبال مراجعه شش مأمور به اسم مأمور مبارزه با مواد مخدر به منزل شخصی وی در تهران، دستگیر شده است.
از آن تاریخ، برای پیگیری دلیل این امر و مشخص شدن ارگان دستگیر کننده، اعضای خانواده به نهادهای گوناگون مراجعات مکرر نموده اند ولی تاکنون اطلاعی از هوشمند، وضعیت پرونده، سازمان دستگیر کننده، و همچنین سلامتیش بدست نیاورده اند. در عین حال هیچ تماسی از نامبرده با خانواده حاصل نشده است. عدم پاسخگویی و بی توجهی به حقوق انسانی و قانونی، موجب نگرانی شدید اعضای خانواده شده است

خانواده هوشمند می گویند که این مأموران با تفتیش گسترده منزل و ضبط کامپیوتر شخصی وی، احسان هوشمند را دستگیر کرده و با خود بردند. هنوز از اتهام و محل نگهداری وی خبری منتشر نشده است.

احسان هوشمند، ۴۳ ساله، زاده بیجار کردستان وکارشناس ارشد رشته جامعه شناسی است. این فعال ملی – مذهبی علاوه بر فعالیت های روزنامه نگاری، انجام پژوهش های فراوانی را در زمینه تحلیل و بررسی مسائل اجتماعی و به ویژه مسائل اقوام، هویت ملی، توسعه ایران و آسیب های اجتماعی در کارنامه خود به ثبت رسانده است.
هوشمند پیش از این نیز یک بار دیگر در دی ماه سال ۱۳۸۸ دستگیر شده بود.