به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، دی ۲۹، ۱۳۹۰

منصور عرفان

برنامه« افق» رادیو آمریکا
به حمایت از ساواک ادامه می دهد!

آقای دهقان پورمتصدی برنامه افق رادیو آمریکا چند هفته پیش دو نفر موافق ساواک شاه را در برنامه خود شرکت داد که بکلی منکر شکنجه و کشتار آن سازمان مخوف که یکی از عوامل بزرگ سقوط شاه بود گردیدند. (این مدل جدیدی است که اقای دهقانپور بدان مفتخرندکه برای بررسی بی طرفانه دو نفر موافق را در برنامه شرکت می دهد). اینجانب طی مقاله ای بدین شیوه ی اجرای برنامه اعتراض کردم اما او به عوض اصلاح برنامه اش به همان شیوه ی سابق در برنامه ای ( بتاریخ یازدهم ژانویه ) با شرکت دو نفر سمپات برنامه  
(اقایان ماشالله عباس زاده کارشناس علوم ارتباطات و مشاور دولت محمد خاتمی و شروین نکویی جامعه شناس) افق را مزین کرد و با نقل قولی از کروبی «ساواک مرا شکنجه نکرد» بخیال خود شاهدی قوی برای برنامه ی شرم آورش پیدا کرد و آب تطهیر بر سر ساواک ریخت و نتیجه گرفت که پس هیچکس شکنجه نمی شده است.
من یک سوال ساده از این اقای تازه بدوران رسیده دارم که از کی رسم شده برای پی بردن به شکنجه کردن مردم می روند با شکنجه گر مصاحبه کنند؟ آخر عزیز جان برادر، اگر یک بار خراب کردی دفعه دیگر بدترش نکن! یعنی بین این همه زندانیان سابق که در داخل و خارج هستند یکی پیدا نکردی که بیاید شهادت بدهد که یک سیلی به او زدند؟ سیامک عزیز اگر سن تو قد نمی دهد و نمی دانی از بزرگترها می پرسیدی که شاهنشاه آریامهربخیال خودش برای مبارزه با کمونیسم نه تنها با ملایان کاری نداشت بلکه آنها را تقویت هم می کرد. الحق باید بعنوان بهترین مجری به تو جایزه داد که در برنامه تو حتا یک زندانی سابق هم دیده نشد.
از همه مسخره تر مداحی اقا ماشاء الله مشاور خاتمی بود که چنان دستمال یزدی بدست گرفت که زیتونه مبارک هم آزرده شد . وی از رعایت «عدالت » در برنامه شما گفت و برای رعایت جناس!؟ برای گفتن از جهرم تا جورجیا!!؟ شما را تحسین کرد!؟ البته رعایت عدالت شما را در مصاحبه با اکبرگنجی و علمداری همه دیدند که بطرفداری از یک طرف ( یعنی آقای علمداری ) وارد معرکه شدی و بارها گنجی به شما تذکر داد که شما مجری هستید و باید رعایت بی طرفی را بکنی و اجازه بدهی وی حرفش را بزند ولی تو زیر بار نرفتی . آری چنین عدالتی را در جمهوری اسلامی می بینیم و حالا چشممان به رادیو آمریکا هم روشن شد.
باید به اقای فروغی که منکر کشته شدن زندانی سیاسی در ساواک بود گفت آیا زندانیان سیاسی که در تپه اوین به مسلسل بسته شدند به تیرغیب دچارشدند؟
منهم خود از زندانیان سیاسی زمان شاه بودم برای داشتن یک جلد کتاب که از نظر ساواک غیر مجاز تلقی می شد 5 ماه در زندان انفرادی اوین فحش و کتک خوردم ولی شکنجه های جسمی سنگینی متحمل نشدم ولی ده ها زندانی دیگر که فعالیت های جدی سیاسی داشتند ملاقات کردم که وحشیانه شکنجه شده بودند. نیک داودی در اثر ضربات شلاق نخاعش قطع شد.ناصر کاخساز بعلت شکنجه از یک چشم نابینا شد. بیژن جزنی و بهروز راد و ده ها نفر روی منقل برقی نشانده شده بودند . رضا رضائی را انقدر شلاق به کف پایش زده بودند که چهار دست وپا راه میرفت .
آقای دهقان پور خوشبختانه هنوز از آن نسل مبارزان و زندانیان سیاسی تعداد زیادی زنده هستند و آنقدر همت دارند که اجازه ندهند خون آ ن عزیزان که بهترین و شریفترین فرزندان ملت ایران بودند را اشخاصی مانند آقای فروغی و دوست عزیزشان آقای پرویز ثابتی، مامور امنیتی که با زندانیان شکنجه شده در تلویزیون ساواک شو راه انداخته بودند با همکاری شما پایمال و بخیال خود آن را از صفحه ی تاریخ محو کنند (افتضاح شلیک شوفر پرویز ثابتی به یک فروشنده کفش و کشتن این فرد بی گناه در خاطرات شفاهی دولتمداران حکومت شاهی هم آمده است). شما کوشش می کنید ساواک را از جنایات و شکنجه ها تبرئه نمائید. فکر می کنید حال که واواک در جمهوری اسلامی عملکردش بمراتب فجیع تر و بیرحمانه تر است می شود ساواک را تبرئه کرد و نسل جوان را فریب داد و استبداد سابق را بازگرداند، زهی خیال باطل. یک مجری برنامه می تواند اشتباه کند اما تکرار و ادامه این روش نابخردانه نمی تواند آبرویی برای ساواک کسب کند و شما و رادیو آمریکا بازنده نهایی خواهید بود.

منبع: ایران لیبرال