به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، آذر ۰۹، ۱۳۹۵

یادداشت شماره ۷۹۶ـ هوشنگ طالع


نادانی هم « خیانت » است
امروز سخن از آن است که در برجام ( برنامه جامع اقدام مشترک برای به بندکشیدن و اسارت ملت و مردم ایران ) «عجله» شد .  این در حالی است که رییس مجلس شورای اسلامی با ارعاب و تهدید و بستن دهان مخالفان پرشمار برجام با به میان کشیدن « حکم » در بازه‌ی زمانی ۲۰ دقیقه‌ای، سند رقیت ملت و مردم ایران را به تصویب رساند .

امروز روشن می‌شود که که بر اثر نادانی « خیانت »های دیگری نیز انجام شده است . آقای محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری فارس گفت : « من یک بار به آقای ظریف گفتم چرا در تیم مذاکره کننده از حقوق‌دانان استفاده نمی‌کنید و وزیر امورخارجه در پاسخ گفت : من حقوق‌دان هستم » .
البته باید دانست نادانی نیز خود خیانت است ؛ چنان که امروز بر اثر این نادانی ، همه‌ی تاسیسات هسته‌ای ایران از دست رفته است ، حاکمیت محدود از سوی جمهوری اسلامی بر ملت و مردم ایران تحمیل شده است ، امکان پدآفند بازدارنده از ملت و مردم ایران گرفته شده است و در برابر ، تنها « یک مشت حرف مفت » نصیب ملت و مردم ایران شده است .

سه‌شنبه 9 آذرماه 1395 ـ هوشنگ طالع