به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، آذر ۰۱، ۱۳۹۵

پرستو فروهر:

خانه پدر و مادرم، آینه کوچکی از سرزمینم
«من با این خانه زندگی می کنم.»

زخمی بر تن و روان پرستوهژده سال از قتل فروهرها و نویسندگان می‌گذرد. 
 ۱۳آبان ۱۳۹۵، با پرستو در پاریس به گپ کوتاهی نشستم. 
چند روز قبل از سفرش به ایران بود تا سالگرد ترور پروانه و داریوش فروهر را تدارک ببیند.
 در فرصتی اندک مونتاژی ۱۲ دقیقه‌ای از این دیدار کردم. 
زخمی که پرستو بر تن و روان دارد، زخم تمام کسانی است که مانند حاکمان جمهوری اسلامی نمی‌اندیشند و هر روز قربانی انواع خشونت می‌شوند.

پرستو فروهر: «حفظ آن خانه برای من مهم است.»


فیلم را ببینید. اگر فکر کردید جالب است برای دیگران هم بفرستید.

جمشید گلمکانی