به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، آبان ۲۳، ۱۳۹۵

معترضان فرصت دهند! / کاریکاتور