به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، شهریور ۰۳، ۱۳۹۶

گروه ماه بانو - ما را بس

سرپرست و آهنگساز: استاد مجید درخشانی
آواز: حوروش خلیلی - سحر محمدی
اگر از دیده کــــــــوته نظران افتادیم  /  نیست غــــم، صحبت صاحب نظری ما را بس
ما  را  بس
شعر از قدسی مشهدی
ما را بس
همچو خورشید به عالم نظری ما را بس
نفس گرم و دل پر شرری ما را بس
خنده در گلشن گیتی‌ به گُــل ارزانی باد
همچو شبنم به جهان چشم تری ما را بس
گرچه دانم که میسّر نشود روز وصال
در شب هجر امید سحری ما را بس
اگر از دیده کــــــــوته نظران افتادیم
نیست غــــم، صحبت صاحب نظری ما را بس
در جهانی که نباشد ز کسی نام و نشان
قدسی از گفته ی شیوا اثری ما را بس 


سرپرست و آهنگساز: استاد مجید درخشانی
آواز: حوروش خلیلی - سحر محمدی

نوازندگان:
قانون: حنانه سعیدی
کمانچه: نازنین غنی‌زاده
عود: شیوا احمدی‌سپهر
تار: سارا رضازاده
تار: هستی فرحی
رباب: سحر کمالوند
قیچک: سمانه باروتی
دف: زهرا رنجپور

نوازندگان میهمان:
نی: شاهو عندلیبی
قیچک باس: مهدی بصیرت