به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، مرداد ۲۷، ۱۳۹۶

گزارش‌گران بدون مرز (RSF)

علی خامنه‌ای و حسن روحانی مسئول سلامت و جان مهدی کروبی هستند به تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۷۶ و یک هفته پس از عمل جراحی قلب، مهدی کروبی اعلام کرده است که در اعتراض به «روند و شیوه حصر غیرقانونی و غیرشرعی خود دست به اعتصاب غذای خشک زده است.» خواست‌های وی به گفته همسرش فاطمه کروبی «خروج ماموران امنیتی از منزل و برگزاری دادگاهی علنی مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی که در آن آقای کروبی به همراه وکلایشان به ادعاهای حکومت پاسخ دهند و مردم را در جریان بسیاری از مسائل که مد نظرشان است قرار دهند.»

۲۶ مرداد ماه به دلیل وخامت وضعیت جسمی، مهدی کروبی در بخش مراقب‌های ویژه بیمارستان رجایی بستری شده است. مهدی کروبی ۷۹ ساله است و افزون بر بیماری قلب از بیماری متعدد دیگری که از عواقب بازداشت و خانگی و عدم تحرک بده است، رنج می‌برد. اعتصاب غذا جان وی را به شکل جدی در خطر قرار داده است.

گزارش‌گران بدون مرز انزجار خود از رفتار مقامات مسئول ایران در برابر وضعیت وخیم سلامت مهدی کروبی اعلام می‌کند و علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و حسن روحانی را مسئول سلامت و جان وی می‌داند.
گزارش‌گران بدون مرز (RSF) از عاصمه جهانگیر، گزارش‌گر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل می‌خواهد با نظر داشت خطری که جان مهدی کروبی را تهدید می‌کند در این باره به فوریت اقدام کند.
ما از عاصمه جهانگیر می‌خواهیم از مسئولان ایران بخواهد قانون‌های داخلی خود و موازین بین‌المللی را محترم بشمارند. بازداشت خانگی مهدی کروبی و میرحسین موسوی و زهرا رهنورد خودسرانه و نقض فاحش اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی است که ایران از جمله کشورهای امضا کننده‌ی آنهاست.
از تاریخ ٥ اسفند ١٣٨٩مهدی کروبی و میرحسین موسوی نخست وزیر سابق جمهوری اسلامی، و صاحب امتیاز روزنامه‌ی توقیف شده کلمه سبز، همسرش زهرا رهنورد،استاد دانشگاه و نویسنده، خودسرانه‌ در بازداشت خانگی غیر قانونی بسر می‌برند. رهبران جنبش اعتراضی به انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد که نظام از آن‌ها به عنوان « سران فتنه» نام م‌ برد، با آنکه از وضعیت جسمی مساعدی برخودار نیستند، از همه حقوق خود محروم شده‌اند.
جمهوری اسلامی ایران دررده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات ۲۰۱۷ گزارش‌گران بدون مرز از میان ١٨٠ کشور جهان در رده ١٦۵ قرار دارد.


به تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۷۶ و یک هفته پس از عمل جراحی قلب، مهدی کروبی اعلام کرده است که در اعتراض به «روند و شیوه حصر غیرقانونی و غیرشرعی خود دست به اعتصاب غذای خشک زده است.» خواست‌های وی به گفته همسرش فاطمه کروبی «خروج ماموران امنیتی از منزل و برگزاری دادگاهی علنی مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی که در آن آقای کروبی به همراه وکلایشان به ادعاهای حکومت پاسخ دهند و مردم را در جریان بسیاری از مسائل که مد نظرشان است قرار دهند.»
۲۶ مرداد ماه به دلیل وخامت وضعیت جسمی، مهدی کروبی در بخش مراقب‌های ویژه بیمارستان رجایی بستری شده است. مهدی کروبی ۷۹ ساله است و افزون بر بیماری قلب از بیماری متعدد دیگری که از عواقب بازداشت و خانگی و عدم تحرک بده است، رنج می‌برد. اعتصاب غذا جان وی را به شکل جدی در خطر قرار داده است.