به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، شهریور ۰۴، ۱۳۹۶

نقطه‌ فروپاشی! ابراهیم یزدی

علت فروپاشی شوروی سابق تنها فراگیر شدن فساد مالی و فساد اخلاقی
در میان مسئولان کشور بود 
دکتر ابراهیم یزدی 

بزرگ‌ترین دولت توتالیتر جهان متعلق به شوروی سابق بود.

ارتش آن کشور حتی مجهزتر از ارتش آمریکا بود.

یک سازمان امنیتی داشت که پدرجد تمام سازمان‌های امنیتی و در دنیا بی‌سابقه بود.

درآمد عظیم نفت و گاز هم داشتند.

رسانه‌های خارجی علیه آنها حرف می‌زدند اما هرگز انقلابی در شوروی نشد!

پس چگونه فروپاشیدند!؟

گورباچف به کنگره رفت و گفت که دیگر نمی‌توانیم و رسیدند به نقطه‌ای که همه در سر جای خود ایستاده‌اند اما هیچ‌کس
نمی‌توانست کاری انجام دهد، همه به این جمع‌بندی رسیدند!

دشمنان خارجی و آمریکایی‌ها کاری نکردند!

بلکه خود کمونیست‌ها از صدر تا ذیل به این نتیجه رسیدند که ادامه وضع موجود امکان ندارد!

و علت آن تنها فراگیر شدن فساد مالی و فساد اخلاقی در میان مسئولان کشور، بی‌کفایتی، بی‌عرضگی
و سوءمدیریت بود.

به ۴۰ سال پیش برگردید. بالاترین رقم سپرده در بانک‌های سوئیس متعلق به شوروی بود و سران فاسد آن فساد مالی،

اخلاقی و فسادهای دیگر شوروی را به نقطه بدون تغییر برد!

  نقطه فروپاشی!

برگرفته از سایت اطلاعات.نت