به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، مرداد ۲۹، ۱۳۹۶

آماده برای جنگ؟


 چالش‌های کلامی پیش‌آمده میان کره‌شمالی و آمریکا این شائبه را به وجود آورده که جنگی میان این دو کشور شکل بگیرد و بدتر اینکه رنگ‌وبوی این جنگ، اتمی باشد.
نشریه نیوزویک با این طرح طعنه‌آمیز می‌پرسد آماده برای جنگ؟ طرحی که نیوزویک از ترامپ روی جلد منتشر کرده او را در قامت مردان شکست‌خورده و مستأصل نشان می‌دهد. مردانی که ادعاهای بزرگ کرده‌اند، تنش‌هایی پدید آورده‌اند، اما نتیجه آن چیزی که فکر می‌کرده‌اند، نشده و جز دردسر حاصلی نداشته است.

با این حساب،  نیوزویک تلویحا پاسخ پرسش اول خودش را می‌دهد. این تصویر از ترامپ اثبات می‌کند او برای جنگ آماده نیست. با وجود اینکه ادعا کرده بلایی سر کره‌شمالی می‌آورد که در تاریخ نظیرش نباشد.

ترامپ برای آمریکایی‌ها سمبل ادعاهای توخالی است. نیوزویک ناامید از ترامپ، ژنرال‌های کارکشته آمریکایی را نشانه می‌رود و از آنها می‌پرسد آیا برای نجات جامعه آمریکایی از سایه جنگ و درگیری با کره‌شمالی راه‌حلی دارند؟

آیا آنها می‌توانند یک جهان را از دست ترامپ خلاص کنند؟

 سحر طلوعي: طرح: نیوزویک