به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، مرداد ۳۱، ۱۳۹۶

پرسون پرسون یواش یواش اومدم درِ خونه تون...

حجت اشرف زاده در خیریه لیلا بلوکات        
  ترانه و شعر آهنگ پرسون پرسون حجت اشرف زاده

پرسون پرسون یواش یواش اومدم در خونه تون
ترسون ترسون لرزون لرزون اومدم در خونه تون


یک شاخه گل در دستم سرِ راهت بنشستم
از پنجره من و دیدی مثلِ گلها خندیدی

آه به خدا آن نگهت ‌از خاطره ام نرود 
آه به خدا آن نگهت ‌از خاطره ام نرودترانه و شعر آهنگ پرسون پرسون حجت اشرف زاده
پرسون پرسون یواش یواش اومدم در خونه تون ترسون ترسون لرزون لرزون اومدم در خونه تون
یک شاخه گل در دستم سرِ راهت بنشستم از پنجره من و دیدی مثلِ گلها خندیدی
آه به خدا آن نگهت ‌از خاطره ام نرود , آه به خدا آن نگهت ‌از خاطره ام نرود
پرسون پرسون یواش یواش اومدم در خونه تون ترسون ترسون لرزون لرزون اومدم در خونه تون
یک شاخه گل در دستم سرِ راهت بنشستم از پنجره من و دیدی مثلِ گلها خندیدی
آه به خدا آن نگهت ‌از خاطره ام نرود , آه به خدا آن نگهت ‌از خاطره ام نرود

تکست آهنگ پرسون پرسون حجت اشرف زاده
گفتم گفتم گفتم به خدا قهر گناهِ دل منتظرِ چشم به راهِ
ای من ای من ای من به فدات ناز نکن تو با چشم سیاهت ناز نکن تو
این دو روزِ دنیا مثلِ خوا بو رویا گذرونه با هم آشتی کنیم که بهار دوباره گل فشونه
این دو روزِ دنیا مثلِ خواب و رویا گذرونه با هم آشتی کنیم که بهار دوباره گل فشونه