به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، شهریور ۰۲، ۱۳۹۶

آثار سوء(گفت و شنود کیهان)

آثار سوء قلیان
گفت: برخی از نمایندگان مجلس طرحی تهیه کرده‌اند که براساس آن، خبرنگاران عکاس فقط می‌توانند در یک ساعت مشخص و محدود در صحن مجلس حضور داشته و عکس بگیرند.
گفتم: چرا...؟!
گفت: برای اینکه از بعضی کارهای نمایندگان مثل سلفی گرفتن با خانم موگرینی عکس نگیرند که با انتشار آن باعث آبروریزی سلفی‌بگیران بشوند!

گفتم: کارها برعکس شده، به جای اینکه به نمایندگان تذکر بدهند که این کارهای ناپسند را کنار بگذارند از عکاسان می‌خواهند در جلسه حضور نداشته باشند!
گفت: چه عرض کنم؟!
گفتم: یارو به دوستانش می‌گفت؛ دیروز در یک مجله آثار سوءقلیان بر سلامتی آدم‌ها را خواندم که خیلی عبرت‌انگیز بود، بیائید همه با هم یک تصمیم جدی بگیریم. یکی از دوستانش پرسید؛ یعنی دیگر قلیان نکشیم؟ و یارو گفت؛ نه بابا!  دیگر هیچ مجله‌ای را نخوانیم.