به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، شهریور ۰۲، ۱۳۹۶

خلق را تقلیدشان بر باد داد !

عکس/ تقلید مقامات جمهوری اسلامی از یادداشت برداری مقامات کره شمالی هنگام دیدار با رهبرشان
حضور وزیر ارشاد دولت دوازدهم در دیدار امروز خامنه ای