به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، شهریور ۰۱، ۱۳۹۶

اسپانیا: کلیۀ دوازده عضو گروه تروریستی حملات بارسلون و کامبریلز کشته و دستگیر شدند

مرگ یونس ابویعقوب به تجسس و آماده باش پلیس در سراسر اروپا پایان می‌دهد. از یازده عضو دیگر این گروه هفت تن کشته و چهار نفر دستگیر شده‌اند.

مقامات پلیس کاتالونیا اعلام کردند که یونس ابویعقوب، عامل حملۀ تروریستی بارسلون، در عملیّات پلیس کشته شده است. این عملیّات، روز دوشنبه ۲۱ اوت/ ۳۰ مرداد، در «سوبیراتس» در ۵۰ کیلومتری غرب بارسلون انجام گرفت. در همین حال، رئیس پلیس کاتالونیا اعلام کرد بر پایۀ «شواهد محکم» عبدالباقی الساطی، امام پیشین مسجدی در شهر کوچک ریپول در شمال اسپانیا در انفجار الکانار واقع در جنوب بارسلون کشته شده است. از نظر مقامات امنیتی وی رهبری معنوی و احتملاً عملیّاتی گروه را بر عهده داشته است. این چنین از دوازده عضو گروه تروریستی کاتالونیا ۸ تن کشته و ۴ نفر دستگیر شده‌اند.

یونس ابویعقوب، شهروند ۲۲ سالۀ مراکشی، که اندکی پس از حملۀ خونین بارسلون شناسائی و پلیس در کلیۀ کشورهای اروپائی در جستجوی او بسیج شده بود، بعدازظهر دوشنبه در شهرک سوبیراتس توسط یکی از ساکنان شناسائی شد و برای پنهان ساختن خود به مزارع انگور اطراف گریخت. ماموران امنیتی وی را در حالیکه در کنار جاده‌ای در حال فرار بود شناسائی و از پای درآوردند. بگفتۀ آنان، وی چیزی شبیه یک کمربندانفجاری بخود بسته بود و هویت او تنها پس از اقدامات یک گروه ویژۀ ضد مین بصورت قطعی مورد تائید قرار گرفت. او پیش از آن برای فرار از بارسلون فردی را با کارد کشته و اتوموبیل او را ربوده بود.

یونس ابویعقوب
مرگ یونس ابویعقوب به تجسس و آماده باش پلیس در سراسر اروپا پایان می‌دهد. از یازده عضو دیگر این گروه هفت تن کشته و چهار نفر دستگیر شده‌اند. از این ۴ تن، سه نفر اهل مراکش و یک نفر دیگر از ساکنان ملیلیه، سرزمین کوچک افریقائی اسپانیاست. این چهار نفر بزودی در برابر دیوان عالی دادگستری مادرید که رسیدگی به جرائم و جنایات تروریستی را برعهده دارد، قرار خواهند گرفت.

در همین حال، پلیس کاتالونیا اعلام داشت که عبدالباقی الساطی، امام پیشین شهر «ریپولی» که اغلب اعضای  گروه در آن زیسته‌اند، در انفجار خانۀ الکانار درگذشته است. در این حادثه که یک روز پیش از حملۀ بارسلون رخ داد، خانه ای بر اثر انفجار کپسول گاز بکلی نابود شد. تنها پس از حملات بارسلون و کمبریلز، مقامات پلیس نسبت به دلائل این انفجار دچار تردید شدند و تجسس بیشتر اجازه داد که در این محل بیش از صد کپسول گازو نیز پروکسید استون کشف شود. پروکسید استون از مواد منفجرۀ بسیار حساس و قدرتمند است. بررسی‌های دقیق از آنچه از این انفجار باقی مانده بود، نشان داد که دو تن بر اثر آن کشته شده‌اند. این مشاهدات و شواهد، بازجویان کاتالونیا را مطمئن ساخت که جهادگرایان حملات و انفجارهای گسترده‌تری را تدارک می‌دیده‌اند. انفجار اتفاقی در خانۀ الکانار آنان را ناگزیر به تغییر سریع طرح‌های خود کرده است. به نظر پلیس، این خانه کارگاه ساخت تجهیرات انفجاری آنان بوده است.

هیچیک از اعضای این گروه دوازده نفره پیش از این مورد ظن سرویس‌های اطلاعاتی قرار نداشتند و تحت مراقبت‌های امنیتی نبودند.

مقامات بلژیک روز دوشنبه تائید کردند که عبدالباقی الساطی از ژانویه تا مارس ۲۰۱۶ در منطقۀ بروکسل اقامت داشته، امّا مورد ظنّ دادستانی فدرال و سرویس‌های اطلاعاتی قرارنگرفته است. بگفتۀ ژان توُرو، سخنگوی دادسرای بلژیک، عبدالباقی الساطی بهنگام حملات تروریستی ۲۲ مارس ۲۰۱۶ در فرودگاه بروکسل و متروی این شهر، بلژیک را ترک کرده، امّا در آن زمان هیچ ارتباطی میان وی و این انفجارها برقرار نشده است.