به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، مرداد ۳۱، ۱۳۹۶

نانوایی زنانه در کرج + تصاویر

«اینجا محیط امن و آرامی برای بانوان سرپرست خانوار است.» 


این جمله را اشرف السادات لقمانی کارآفرین و مدیر واحد تولیدی «نونکده بانوان» کرج که 
همه کارکنان «مامان» صدایش می‌کنند، می‌گوید.