به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، شهریور ۰۱، ۱۳۹۶

جایزه نوبل برای این عکس کمه!

مردان جمهوری اسلامی! 
نگاه این مردان را نمی شود نوشت. نوشتنی نیست.
نشسته اند مقابل زنانی که سرشان روسری نیست و باید به چشم شان نگاه کنند...

یک حس عجیبی تو این عکس هست که شاید باید زن باشی تا عمقش را درک کنی . حتی یک زن سیاسی که چند برابر باید تلاش کنه تا توی جامعه مرد سالار ایران خودش رو اثبات کنه و شاخ ادعای شایستگی بیشتر آقایان را بشکنه...
باید زنی باشی که سینه به سینه و صورت به صورتشون بایستی و زیر بار انواع و اقسام روش های حذفی که گاه با خنده ، گاه با تهدید و روش های جوراجور دیگر انجام می شود تاب بیاوری و نشکنی و روز به روز از نظر درونی قدرتت برای ماندن و ادامه دادن بیشتر بشه...
باید خیلی قوی باشی تا فرهنگ نوچه پروری را بشکنی و نشون بدی برای هیچ سهمی بله قربان نمی گی و برای گرفتن آنچه حق توست مستقل می ایستی...

این عکس خیلی عجیبه. خیلی... تو نگاه این مردان یک حس مشترک است.
مردانی که برابری را حتی در شعار قبول ندارند و نمی توانند در مقابل سوال یک خبرنگار به تبعیض قانونی زن و مرد در قانون ایران اعتراف کنند نشسته اند جلوی زنانی که شهادت و ارثشان نصف مرد نیست و باید چانه زنی برابر را بپذیرند.

نگاه این مردان را نمی شود نوشت. نوشتنی نیست. نشسته اند مقابل زنانی که سرشان روسری نیست و باید به چشم شان نگاه کنند... سر یک میز نشسته اند ولی مانند سربازانی در جنگ هستند که کیلومترها فرار کرده اند.

برگرفته از فیس بوک فريبا داودی مهاجر