به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، اسفند ۱۹، ۱۳۹۶

پس از هزار روز حبس ناعادلانه، نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر را آزاد کنید

فرداکاتور: هزار روز انتظار، طرح از شاهرخ حیدری، رادیو فردا