به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، مهر ۱۶، ۱۳۹۷

حکم شلاق کارگران " آق دره" ؛ عکس

سندی بر توحش جمهوری اسلامی ایران