به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، مهر ۱۰، ۱۳۹۷

کاریکاتور/ پاسخ مردم به ادعای ولایتی در مورد مردم یمن


منزل چند ده میلیاردی دکتر ولایتی در مجموعه محافظت شده کاخ سعدآباد 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=e48lgFV4568