به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، مهر ۲۰، ۱۳۹۷

تغییرات اقلیمی و هشدار دانشمندان:

محدود ساختن دمای زمین تا ۱/۵ درجه ضروری است
هشدار دانشمندان: اگر شتاب تغییرات اقلیمی حتی موجب افزایش کمی بیش از یک و نیم درجه سانتی‌گراد شود می‌تواند خطرات تغییرات غیرقابل جبرانی را در پی داشته باشد.

گروه بین‌المللی کارشناسان در بارۀ تغییرات اقلیمی، در گزارشی که صبح روز دوشنبه ۸ اکتبر/۱۶ مهر، منتشر شد، هشدار داد که اگر تغییرات اقلیمی با شتاب کنونی پیش رود، دمای هوای زمین می تواند از سال‌ ٢٠٣٠ دست‌کم به میزان یک و نیم درجۀ سانتی گراد افزایش یابد و نتایج ناگواری برای طبیعت و انسان به دنبال آورد.
در این گزارش ٤٠٠ صفحه‌ای آمده است که «گرمای طاقت فرسا، از بین رفتن برخی انواع، بی ثباتی کلاهک‌های یخی قطب زمین و بالا آمدن آب اقیانوس‌ها، از جمله نتایج قابل پیش بینی» در این زمینه است.
در گزارش این نهاد جهانی که زیر نظر سازمان ملل متحد قرار دارد، تاکید شده است: اگر شتاب تغییرات اقلیمی حتی موجب افزایش کمی بیش از یک و نیم درجه سانتی‌گراد شود می‌تواند خطرات تغییرات عمیق و غیرقابل جبرانی را در پی داشته باشد. بر اساس توافق آب و هوایی پاریس، موسوم به کاپ ۲۱ که در سال ۲۰۱۵ به تصویب بیش از ۱۹۰ کشور جهان رسید، تمامی کشورهای حاضر نسبت به محدودسازی روند گرمایش زمین به میزان یک و نیم درجه سانتی‌گراد متعهد شدند. اما کارشناسان تغییرات اقلیمی تاکید داشتند که اگر دولت‌ها در جهت حمایت از این توافق‌نامه اقدام نکنند، محدودسازی روند گرمایش زمین به میزان یادشده، ممکن نخواهد شد.
ایالات متحده آمریکا، در صدر فهرست کشورهای تولیدکننده گازهای گلخانه‌ای، قرار دارد. اما با وجود اینکه این کشور در سال ۲۰۱۵، در پاریس به جمع کشورهای متعهد برای کاهش گرمایش زمین پیوسته بود، با روی کارآمدن دونالد ترامپ به مقام ریاست جمهوری، از توافق آب و هوایی پاریس خارج شد.
در این گزارش، همچنان نسبت به لزوم تعهد دولت‌ها و اقدامات آنان در جهت کاستن از تولید گازهای گلخانه‌ای تاکید شده است.
در تازه‌ترین گزارش گروه بین‌المللی کارشناسان دربارۀ تغییرات اقلیمی، توصیه شده است که تصمیمات لازم برای محدود ساختن گرمایش زمین باید هر چه زودتر اتخاذ گردد.
بگفتۀ جیمز فرگوسون اسکی*، استاد انرژی‌های جایگزین در کالج سلطنتی لندن و عضو گروه کارشناسان بین المللی، پیشگیری از چنین سرنوشتی نیازمند اقدامات بیسابقه است.

رادیو بین المللی فرانسه