به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، مهر ۱۶، ۱۳۹۷

از زبان خودشان! ریا نشود؟!

(گفت و شنود کیهان) 

گفت: قرار است امروز لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم که بخشی از FATF است در مجلس به رای گذاشته شود. 

گفتم: با تصویب این لایحه، اولاً تمامی اطلاعات اقتصادی کشور آنهم در حال جنگ اقتصادی، در اختیار دشمن قرار می‌گیرد. ثانیاً؛ از نظر مدیریت FATF، سپاه قدس و وزارت اطلاعات و...  تروریست هستند! و باید رابطه مالی نظام با آنها قطع شود! یعنی ایران و مردم کشورمان را دو دستی تحویل تروریست‌های تکفیری و منافقین قرار بدهیم!

گفت: مگر نمایندگان موافق لایحه از فاجعه‌ای که این لایحه درپی دارد خبر ندارند؟!

گفتم: اگر خبر داشته باشند که با تصویب آن خیانت بزرگی مرتکب شده‌اند و اگر خبر نداشته باشند که باید از خانه ملت بیرون ریخته شوند!

گفت: پس بگو که چرا این عده با شفاف بودن رای نمایندگان، مخالف هستند! اگر رای مثبت به آن را خیانت نمی‌دانند چرا حاضر نیستند رأیشان علنی باشد؟!

گفتم: از یارو خواستند به فلان مرکز خیریه کمک کند و طرف یک چک صد میلیونی کشید ولی امضاء نکرد! گفتند؛ چرا امضاء ندارد؟ گفت؛ می‌ترسم ریا بشود!