به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، مهر ۱۵، ۱۳۹۷

این چه زندگی است؟ / احمد زیدآبادی

چه زندگی بی‎ثبات و مسخره‌ای برای مردم رقم زده‌اند! 

ابتدا عده‌ای «کارشناس» فریاد بر می‌آورند که چه نشسته‌ا‌ید؟ دلار به زودی سر به فلک می‌کشد! مردم بینوا هم به منظور حفظ ارزش پس‌اندازهای خود به سمت خرید دلار هجوم می‌برند! همین که دلارها به بهای گزاف فروش رفت؛ باز عده‌ای «کارشناس» ندا در می‌دهند که بهای دلار همه‌اش حباب است! منتظر چه هستید که حباب به زودی می‌ترکد و دارندگان آن را به سکته می‌رساند! باز هم مردم از ترس از دست‌رفتن ارزش دارایی‌شان برای فروش دلار صف می‌کشند!
این نوع نوسانات تند و زجرآور که اعصابی برای مردم نگذاشته و زندگی شان را به هم ریخته است؛ گویا نوعی هنر کشورداری است که لبخدد شادی هم بر لب مسئولان می‌نشاند!
این چه زندگی است که مردم را گرفتار آن کرده‌اید؟