به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، مهر ۲۸، ۱۳۹۸

رهبر انقلاب:

اگر ثابت قدم باشید،
 بشریت و دنیا اصلاح می‌شود