به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، مهر ۲۶، ۱۳۹۸

وطن تسخیر روح‌الله زم شد، هادی خرسندی

وطن تسخیر روح الله زم شد
دوباره سوژه داغی علم شد
پرستو در ورودش همرهی کرد
فرانسه در صدورش متهم شد
***
«پرستو گفته بوده آیت الله»
«مرا تحویل میگیرد سر راه»
«چه اغفالی، چه ترفندی، چه دامی»
«چرا من گول خوردم اینچنین؟ آه»
***
نیوزی آمد از آمدنیوزی
که سرگرمت نماید چند روزی
رسانه‌ها پر از اخبار داغ است
مواظب باش زین داغی نسوزی
***
مفسرها به چه گردن کلفتی
ضرر کردی اگر کمتر شنفتی
همه خودخوانده «جانی دالر» انند
همه ستوان کُلُمبوهای مفتی
***
سپاه آنجا به پیروزی نشسته
طرف را میبرد با چشم بسته
بله این اطلاعات سپاه است
که شاخ غول را تنها شکسته
***
خبر آمد معما در معما آمد
پر از البته و آیا و امّا
خبرچین، چیدمانی کرده عرضه
که حالا هم خودش گیج است و هم ما
***
خبر هی گنده شد، هی گنده تر شد
خبر گنده ترین شرح و خبر شد
خبر از آدم بی اعتباری
برای خاطر ما معتبر شد!
***
خبر با شایعه افتاده با هم
شده اسباب گُه گیجه فراهم
نهادی که چنین برنامه چیده
دهد بازی شما را هم، مرا هم
***
هدف از این خبر سرگرمی ماست
که پشت این خبر کلی خبرهاست
خبر دارید «بخشی*» در چه حالست؟
خبر دارید در زندان چه غوغاست؟
***
خبر دارید ناهید خداجو**
کجا هست و چه آمد بر سر او؟
شنیده‌اید اسمش را اصولاً
کجائی هموطن؟ همدردیت کو؟
***
خبر دارید از آن طنزپرداز ***
کیومرث عزیز ویدیوساز
برایش دو دهه زندان بریدند
کجائی هموطن؟ غایب شدی باز
***
خبر از پوریا دارید اصلاً ****
نداری هموطن؟ چشم تو روشن
جوان طنزپرداز گرانقدر
کجائی هموطن؟ قربانتم من
***
خبر دارید از پروین و محمود *****
که اصلاَ آن چه کس بود، این چه کس بود؟
و بسیارند در زندان عزیزم
بله‌ای هموطن! این وضع موجود....
***
وطن تسخیر روح الله زم شد
دوباره سوژه داغی علم شد
و این یک فرصت خوبی برای
قلمفرسائی اهل قلم شد!
----------------------------
* اسماعیل بخشی، کارگر هفت تپه، فعال کارگری و زندانی سیاسی و شکنجه شده فعلی.
** به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، ناهید خداجو توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۶ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.
*** محمد حسین آقاسی، وکیل کیومرث مرزبان، گفته است دادگاه تجدیدنظر حکم ۲۳ سال حبس او را تایید کرده.
**** پوریا عالمی طنزنویس روزنامه‌های ایران به یک سال زندان محکوم شد.
***** پروین محمدی نایب رئیس هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، یک سال حبس تعزیری. - محمود بهشتی لنگرودی، آموزگار و فعال صنفی معلمان، پنج سال زندان....... و شرمنده از بسیاران دیگر که نامشان در این چهارپاره نیامد.

 گویانیوز