به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، مهر ۲۲، ۱۳۹۸

سازمان اطلاعات سپاه می‌گوید روح الله زم را دستگیر و به ایران منتقل کرده

روح الله زم مسئول سایت اینترنتی "آمدنیوز"

رادیو فرانسه: در یکی دو سال اخیر روح الله زم بیش از هر زمان به عنوان فردی غیرقابل اعتماد در محافل سیاسی و خبری خارج از ایران شناخته می شد و گفته هایش غالباً از ارزش، استحکام و اعتباری برخوردار نبودند.   

سپاه پاسداران اعلام کرد که سازمان اطلاعات آن روح الله زم را در خارج از کشور دستگیر و به ایران منتقل کرده است. سازمان اطلاعات سپاه و سپاه پاسداران توضیح روشنی در مورد نحوۀ دستگیری و انتقال روح الله زم به ایران نداده اند.

سپاه پاسداران در جای دیگری از اطلاعیۀ خود نوشته است که سازمان اطلاعات سپاه موفق شده روح الله زم را "به داخل کشور هدایت و بازداشت کند." این اطلاعیه می افزاید که سازمان اطلاعات سپاه توانسته مسئول سایت اینترنتی "آمد نیوز" را با "فریب اطلاعاتی گرفتار سازد" و با دستگیری وی "ابتکار عمل را در مقابل سرویس های اطلاعاتی دشمن نشان بدهد."

سپاه پاسداران مدعی شده که روح الله زم تحت حمایت سرویس های اطلاعاتی فرانسه، آمریکا و اسرائیل و همچنین مرتبط با دیگر سرویس های اطلاعاتی بوده و "عملیات روانی گسترده ای را برای اختلاف افکنی در ارکان نظام اسلامی [ایران]" به اجرا می گذاشته است.

در یکی دو سال اخیر روح الله زم بیش از هر زمان به عنوان فردی غیرقابل اعتماد در محافل سیاسی و خبری خارج از ایران شناخته می شد و گفته هایش غالباً از ارزش، استحکام و اعتباری برخوردار نبودند.  

رادیو فرانسه