به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، مهر ۲۴، ۱۳۹۸

عکس روز:

تکرار سلام نظامی جنجال‌برانگیزتیم ملی فوتبال ترکیه 
پس از تساوی در برابر فرانسه