به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، تیر ۰۸، ۱۳۹۹

تلخ‌ترین عکس عمرم را امروز دیدم

این عکس همه داستان، ماجرا و قصه پُرغصه اهواز ماست.
تلخ‌ترین عکس عمرم را امروز دیدم
اهواز ۲۴۰۰ کیلومتر شبکه فاضلاب دارد که ۱۱۰۰ کیلومتر آن فرسوده است و فاضلاب همواره یکی از مشکلات اساسی این شهر بوده که تاکنون اقدامی برای رفع آن نشده. این درحالی است که اهواز با این شرایط بهداشتی یکی از شهرهای بحرانی و در وضعیت قرمز از لحاظ شیوع بیماری کرونا است.
محمد مالی