به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، تیر ۰۴، ۱۳۹۹

های بچه‌ها! سخت نگیرید

‏این پیکر شلاق خورده ‎روح‌الله برزین است. روح‌الله کارگر نانوایی و اهل ‎چرام است. شاکی اش امام جمعه شهر است که از او خواسته بود عذرخواهی کند و نکرد و شلاق نصیبش شد. روح‌الله در تیم طبری نبود! روح‌الله به هیئت روضه خوانی حسن رعیت هفت تیرکش ولایی معروف که در کرج باغ وحش داشت هم نمی‌رفت!

روح الله کارگر بود. کارگر نانوایی و حکم توهینی که او احتمالا به خاطر تبعیض و نابرابری حاکم، در یک لحظه خشم، به امام جمعه روا داشته از جمله احکامی بود که در نظام ولایی لحظه‌ای نباید بر زمین بماند گرچه طبری نامی در طول ۲۰ سال، بله ۲۰ سال تمام رشوه بدهد و بگیرد و باند بسازد و شبکه بزند و رییس اسبق و سابق قضا دقیقا در یک متری اش باشند!

گرچه قاضی منصوری لواسان در سال ۹۱، بیست خبرنگار و روزنامه‌نگار را از سر وهم و به باطل بازداشت کند و حالا رشوه ۵۰۰ میلیون یورویی اش از آن طرف لحاف بیرون بزند!
بله بچه‌ها!
سخت نگیرید!
کش ندهید!
با آبروی نظام هم بازی نکنید!

آنکه عثمان بن حنیف را ۱۴۰۰ سال پیش و در نبود اینترنت و ماشین و تکنولوژی، فقط به خاطر نشستن بر سر سفره رنگین مواخذه کرد و به کوفه اش خواند، علی بود!
آنکه ابوالاسود دوئلی را به خاطر بالا بردن صدایش بر متهم در محکمه عزل کرد، علی بود!
آنکه در بازار کوفه قدم میزد و مردی به خنده اش گفت:
های! مرد شکم گنده آمد!و علی رد شد و رفت و دست شرطه هایش بر شلاق آخته گرفت تا مرد را سیاه نکنند، علی بود!

در بازار رباخوار اسلام اموی، با لباس دین می‌دزدند و رشوه می‌گیرند و موسسه مالی اعتباری به نام ائمه شیعه می‌زنند و هستی مردم به غارت می‌برند و با حکم ۱۵ سال زندان، ۹ ماه می‌کشند و راست راست راه می‌روند و به ریش بندگان خدا می‌خندند!
این اسلام اموی
این آیین سفیانی
این رسم استبداد است که جز فساد در خاکش نمی روید!

این سرانجام هدم نظارت و عدم پرسشگری و نابودی مجلس ملی است که خودکامه را چون علف هرز پرورش می‌دهد!
و در چه جامه‌ای؟
چه جامه بهتر از جامه نظامی فاسد و روحانی شرک آلوده؟
این نتیجه نظام شرک آمیز ولایی است که دزد بر دزد می انبارد!
دزد دین
دزد ایمان
دزد مال
دزد آبرو

کلمه – امیر آخولقه