به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، تیر ۰۲، ۱۳۹۹

زمانه عوضی – هپلی


آقا زمونه عوض شده . ناسلامتی در زمان ما اگر کسی یک کلمه حرف ناموسی مردم را میزد، حسابش با کرام الکاتبین بود و مخاطب تا دل و روده طرف را در نمی آوردد دست بردار نبود. ولی من نمی دانم مردم این روزگار چه آبی خورده اند که  پاک از غیرت شده اند. می روند دیسکو با ترانه فلان خواننده گردن کلفت که هی تکرار میکند فاک یو، فاک یور مادر می رقصند و حال می کنند.

آن یکی خواننده می آید دست لای پاچه اش می کند و میلیاردر می شود . چرا راه دور برویم تتلوی خودمان فحش ناموس می دهد 250 هزار نفر بلیتش را می خرند که گوش کنند و کیف کنند.

میگویم که خوب برید چاله میدان همهُ اینها مجانی است. گوش نمی کنند و میگویند این هنر است! هر چه میگویم به پیر به پیغمبر، لات و لوتها همینها را میگویند و پول هم نمی گیرند، قبول نمی کنند. انگار فحش مفت خوردن لذت ندارد. باید یک پولی هم داد. آقا نگویید که من مدرن نیستم وعقب مانده و فناتیک هستم ، مگر مدرن بودن به فحش خواهرومادر دادن است اگر این​طور بود که اصغر سه کله و ابرام آقا پیشتازان مدرنیته بودند در ایران.

آقا مدرن میخواهی حضرت رهبر معظم . رهبر اخیر در سخنرانی خود گفت: هم دشمن جنی وجود دارد و هم دشمن انسی و کرونا هم جنی است که آمریکا تولید کرده . خوب سدالبته خبرگزاری ها این سخنرانی را مخابره کردند  و هیات دولت در آمریکا جلسه کردند که منظور خامنه ای چه بوده و عقلشان بجایی نرسید و سرانجام  وزیر امورخارجه ترامپ خل تر از رهبر مجبور شد که در یک مصاحبه مطبوعاتی رسمی  اتهام خامنه ای را تکذیب کند و بگوید ما با اجنه همکاری نمی کنیم !

سیاست دنیا افتاده دست جن گیرها .

بیخود نیست که برخی هم جن زده شده اند و دنبال سیاست آمریکا راه افتاده اند. من میگویم که بابا آمریکا اگر زورش برسد و بیاید، هم مالتان را میبرد و هم پدرتان را درمیاورد، چرا دنبالش افتاده اید و موس موس می کنید؟ توسری خوردن که دیگر التماس ندارد. باز انگار نه انگار، همینطوری به دلشان می چسبد. کتک هم مفتش مزه ندارد. پول که دادی درست می شود.

به گوششان خورده که دوران شاه همه چیز درست بود و از برکت نوکری آمریکا درست بود. پیش خودشان می گویند که خوب برای همین بوده که درست بوده، ما هم نوکر بشویم که مملکت درست بشود. حالا هی داد بزن که نوکری عاقبت نداره ، چشماتو باز کن زمونه عوض شده ، سیاست ها عوض شده . حالا وقتی به نوکری لبیک گفتی خانه ودودمانت را هم به باد می دهند. صدام و قذافی را دیدی چه برسرشان آمد؟ خوب حالا همان کاری را که آمریکا می کرد، همین اسلامی ها هم می کنند و اموالت را میبرند، اگر دلت برای این لک زده که لختت کنند، خوب همینها هم دارند می کنند، دیگر آمریکا را میخواهی چکار. حریفشان نمی شود شد، جداً معتقدند که جنس خارجی با کیفیت تر است. واقعاً که اردنگی هم اردنگی خارجی. حالا دقت کنید ممکن است اسم آمریکا رویش باشد ولی بعد چینی از آب دربیاید. آخرش می گویند همان اتیکتش را عشق است.

حالا میدانم که چشم به راهند، ولی معلوم نیست باید تا کی انتظار ظهور بکشند. بخصوص که اخیراً مشاوران ترامپ هشدار داده اند که در این اوضاع خراب جهانی و اقتصاد افتضاح و کرونا و شاخ و شانه کشیدن چین بهتر است آمریکا دوروبر ملاها را خیط بکشد و به هزار درد بی درمان خود آمریکا برسد. اگر کار به همین ترتیب پیش برود چه بسا  ناچار بشوند که نه فقط از اصلاح طلبان در آمریکا پذیرایی کنند بلکه چند روضه خوان هم از اصول گرایان هم به کاخ سفید بیاورند که آینهُ دل را صفا بدهند.

اگر این طور بشود که نه پوتین و نه پینگ و نه خامنه ای ککشان نخواهد گزید، ولی اینهایی که چشم به راه ترامپ شده اند، باید بنشینند و شام غریبان بگیرند. یک مشتشان هم باید بروند اسم نویسی بکنند بلکه آخر هفته صنار سه شاهی بیاندازند در صندوق پستشان که از گرسنگی نمیرند. شاید هم دل خود ما سوخت برایشان گلریزان کردیم که بی آبرو و گرسنه از دنیا نروند. خلاصه اینکه ملت جن زده باید فکری به حال خود کند و شرآخوند را خودش بکند . خدا عاقبت همه را به خیر کند.

شنبه، ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

2020-06-20

ایران لیبرال