به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، تیر ۰۷، ۱۳۹۹

جواد مشنگ!

جواد مشنگ برای کی اینو زدی!

ما ایرانی ها که چینی بلد نیستیم، توی چین هم که توییتر باز نمی شه ( گویا نیوز)