به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، تیر ۰۹، ۱۳۹۹

دفاع تمام قد خامنه ای از دزد اعظم!

کِش ندهید!

دفاع تمام قد خامنه ای از دزد اعظم