به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، مرداد ۰۳، ۱۳۹۹

امین بانی - موزیک ویدیو

ماه ماه
 امین بانی
میخوام مهمونه ماهِ ماه تو باشم​​​​​​​
ماهِ ماه تو باشم

ماه ماهمتن ماه ماه امین بانی

صدام کن بیام با تمام وجودم

ببخشم اگه اونکه خواستی نبودم

میخوام عاشقه سر به راه تو باشم

میخوام مهمونه ماهِ ماه تو باشم​​​​​​​

ماهِ ماه تو باشم

سرگردونم برگردونم​​​​​​​ تو آغوشت بمونم مهربونم

سرگردونم برگردونم​​​​​​​ تو آغوشت بمونم مهربونم

تحویل نمیگیری , منم حمید

همونی که میگفتی ببین چقدر دوست دارم اندازه یک دنیا

ها کارت درست میکردی یادته

من میمیرم برات , من بدون تو میمیرم

مریضم ولی پیشِ تو خوبه حالم

عزیزم با تو حرف دارم یه عالم

غروبا که میشه دلم تنگ میشه

غروبا به یادت میفتم همیشه

از خودم خجالت میکشم حتی دوست داشته باشم

سرگردونم برگردونم​​​​​​​ تو آغوشت بمونم مهربونم

سرگردونم برگردونم​​​​​​​ تو آغوشت بمونم مهربونم