به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، مرداد ۰۸، ۱۳۹۹

گل نرگس، ترانه ای برای نرگس محمدی و فرزندانش

صدای ما باشید تا صدای مادرمان را بشنویم!
خواست علی و کیانا، فرزندان نرگس محمدی، از مردم: صدای ما باشید تا صدای مادرمان را بشنویم! علی و کیانا رحمانی، فرزندان نرگس محمدی و تقی رحمانی، اعلام کردند که ۱۱ ماه است مادرشان با آنان تماس تلفنی نداشته است. 

نرگس محمدی، سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر محبوس در زندان زنجان که با وجود بروز علائم بیماری کرونا از رسیدگی مناسب پزشکی محروم است. فرزندان نرگس محمدی پس از زندانی شدن مادرشان، نزد پدرشان و در فرانسه زندگی می کنند. نرگس محمدی در شش سال دوره زندان خود بارها از تماس تلفنی با فرزندانش محروم بوده است.