به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، مرداد ۰۵، ۱۳۹۹

آخرین آهنگ سریال شهرزاد « نشد »

 « نشد » 
با صدای امین بانی  و فرناز ملکی
 « نشد »