به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، تیر ۳۱، ۱۳۹۹

سعید قائم‌مقامی در لس‌آنجلس درگذشت

"همه نظاره گریم، من از درون گور و تو از برون گور" (ویدئو)
سعید قائم‌مقامی دو هفته به دلیل سکته مغزی در  بیمارستان بستری شده بود. سعید قائم‌مقامی در سال ۱۳۴۱ کار خود را پس از پایان دوران دبیرستان، با گزارشگری برای رادیو صدای ایران آغاز کرد و سپس با تاسیس تلویزیون، به عنوان یکی از نخستین گویندگان تلویزیون در ایران به آن پیوست.

قا‌ئم‌مقامی در دهه پنجاه خورشیدی به سمت مدیریت در رادیو و تلویزیون ملی ایران منتصب شد و چندین ایستگاه رادیو و تلویزیونی در سراسر ایران افتتاح کرد که از آن جمله رادیوی ۲۴ ساعته اف‌ام تهران بود. 

سعید قائم‌مقامی پس از انقلاب اسلامی دستگیر و زندانی شد و در سال ۱۳۶۷ ایران را ترک کرد. او در لس‌آنجلس در ایستگاه‌های رادیویی مختلف از جمله رادیو صدای ایران کار خود را ادامه داد

سعید قائم‌مقامی قریحه ترانه‌سرایی هم داشت و از جمله ترانه مرد تنهای شب را برای حبیب سروده بود.

ما پیروزیم چون حق با ماست "همه نظاره گریم، من از درون گور و تو از برون گور" (ویدئو)
کاش آن زمان که زنده بودم فریاد می زدم
کاش آن زمان که زنده بودم قدمی بر می داشتم 
کاش همه فریاد می زدیم 
کاش همه قدمی برمی داشتیم
.  .  .