به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، تیر ۳۰، ۱۳۹۹

قیام ملی سی ام تیرچون نگینی درخشان بر تارک تاریخ ایران نشسته است

بیانیه ی شورای مرکزی جبهه ملی ایران ــ تهران 
ملت بزرگ و با فرهنگ ایران از بیش از یکصد و بیست سال قبل، برای کسب آزادی و استقلال و عقب راندن ارتجاع و استبداد، در تلاش و جانفشانی بوده و همچنان در این جنبش و پیکار مقدس درگیر است. در همین سال های اخیر، خیزش های تیر ماه ۷۸، خرداد ۸۸، دی ماه ۹۶، آبان ماه و دیماه ۹۸ نمونه ها و فرازهایی از این تلاش خستگی ناپذیر هستند. در عرصه ی این نبرد برای آزادی، چه انسان های شریفی که جان باختند و چه فرزندان غیوری از این مرز و بوم که درخون خود درغلتیدند. و قیام ملی سی ام تیر ۱۳۳۱ اوجی با شکوه از این تلاش مداوم و پر افتخار ملت ایران است.


انقلاب مشروطیت در سال ۱۲۸۵ توسط پدران بیدار فکر ما به منظور رهایی از ستم استبداد مطلقه و تحصیل آزادی و استقرار حاکمیت ملی به منصه‌ی ظهور رسید. اما متاسفانه در آغاز پیروزی، با استبداد صغیر محمدعلیشاهی و سپس با کودتای ۱۲۹۹ رضا خانی مواجه گردید. و قانون اساسی مشروطیت که برای برقراری مردم سالاری و حاکمیت ملی تدوین شده بود، پایمال حکومت های دیکتاتوری گردید. با وقوع حوادث شهریور ۱۳۲۰ و سقوط رضا شاه، دوباره سپهر سیاسی ایران به قانون اساسی مشروطه، حقوق ملت، پارلمان ملی، احزاب مختلف و مطبوعات آزاد معطوف گردید و در این فضایی که طلسم اختناق شکسته شده بود، آرام، آرام وبه تدریج نهضت ملی ایران به رهبری دکتر محمد مصدق، شخصیتی که حامل پیام انقلاب آزادیخواهانه مشروطیت بود، شکل گرفت. و نهال نوپای نهضت ملی ایران روز به روز به طرف بلوغ و پختگی پیشرفت و در سال ۱۳۲۸ این نهضت در وجود سازمان جبهه ملی ایران که با شعار انتخابات آزاد و ملی شدن نفت به میدان آمده بود، تبلور یافت. رهبر جبهه ملی ایران، پس از به تصویب رساندن قانون ملی شدن نفت در مجلسین شورای ملی و سنا، در تاریخ هفتم اردیبهشت ماه ۱۳۳۰ به منظور به اجراء درآوردن قانون ملی شدن نفت، مسئولیت تشکیل دولت را پذیرفت و دولت ملی را تشکیل داد. 

دولت ملی مصدق، برای اجرای قانون ملی کردن نفت، پنجه در پنجه بزرگترین قدرت های استعماری جهان افکند. او با ملی کردن نفت بساط شرکت نفت ایران و انگلیس را که نماینده و کارگزار استعمار بریتانیای کبیر در ایران بود، در هم پیچید. و بعد با مدافعات متمدنانه و قانون مدارانه، اقدامات بین المللی دولت انگلیس را در شورای امنیت سازمان ملل متحد و دیوان داوری لاهه با شکست روبرو ساخت. او سپس با هوشیاری و آگاهی تمام، متوجه صحنه ی داخل کشور شد و دریافت که ایادی استعمار و عوامل بیگانه برای به شکست کشاندن نهضت ملی شدن نفت، مشغول توطئه چینی علیه دولت ملی در داخل هستند. لذا برای مقابله با دسیسه های داخلی که اکثرا توسط نظامیان گوش به فرمان شاه صورت می گرفت، در روز ۲۵ تیر ماه ۱۳۳۱ هنگام معرفی کابینه جدید خود مصمم گردید که به عنوان نخست وزیر دولت مشروطه، پست وزارت جنگ را بر طبق قانون، در اختیار بگیرد. تا بتواند ارتش را در کنترل داشته و از کارشکنی نظامیان جلوگیری نماید. و چون با این درخواست قانونی او موافقت نشد، استعفاء داد و در انتظار قضاوت ملت در خانه نشست. قوام السلطنه نخست وزیر شد و با اعلامیه ای سراسر توهین و تهدید نسبت به ملت ایران زمامداری خود را آغاز کرد. 

دولت قوام السلطنه بیش از ۵ روز دوام نیاورد و در روز سی ام تیر با قیام خونین ملت ایران از صندلی نخست وزیری یه زیر کشیده شد و دکتر محمد مصدق با حمایت و پشتیبانی جانانه ی ملت ایران بر اریکه قدرت باز گشت. سی ام تیر روز پر افتخاری است که ملت ایران با نثار خون خود، نهال آزادی و استقلال ایران را آبیاری کرد و نشان داد که تا چه حد برای آزادی و استقلال وطن خود هزینه پرداز است.

جبهه ملی ایران یاد و خاطره ی قیام ملی سی ام تیر را گرامی می دارد و به روان پاک شهدای گلگون کفن آن روز تاریخی و همه ی شهدای راه آزادی و استقلال ایران، از انقلاب مشروطیت تا به امروز درود می فرستد و امید دارد که با این فداکاری های ۱۲۰ ساله، سر انجام ملت ایران به آزادی و استقلال که سر منشاء عدالت و توسعه وپیشرفت است، دست یابد.

سی ام تیرماه ۱۳۹۹
  تهران – شورای مرکزی جبهه ملی ایران