به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، تیر ۰۱، ۱۴۰۱

یک فیلم کمتر دیده شده از اشک‌های بی‌وقفه شاهزاده رضا پهلوی در سوگ دختر زیبای ایران


 اشک‌های بی‌وقفه شاهزاده رضا پهلوی